Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Yeni Yöntem

Medical Park Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Akşahin ve Op. Dr. Barış Birinci; ön çapraz bağ ameliyatlarında kullanılan yeni yöntem olan Minimal İnvaziv Artroskopik Ön Çapraz Bağ Cerrahisi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı:Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Yeni Yöntem 
 

Ön çapraz bağ yaralanması nedir?

Ön çapraz bağ; femur (uyluk kemiği) ve tibia (kaval kemiği) kemikleri arasında bir bağdır. Ön çapraz bağ dizin ön-arka ve ön-dış stabilitesini sağlayan en önemli anatomik yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağın bütünlüğünde kayıp olması ve beraberinde diz biyomekaniğinin bozulmasını takiben dizin yük taşıyan kıkırdak ve menisküs yüzeylerinde asimetrik yüklenmeler oluşmaktadır. Bu durum dizde boşluk hissi, dönme ve takılma gibi semptomlar yaratarak erken dönemde eklem dejenerasyonuna neden olmaktadır. Yine eklem stabilite kaybına bağlı güvensizlik sonucu fonksiyonel kapasite de gün geçtikçe azalır. Ayrıca ön çapraz bağ yaralanmalarının büyük bir kısmında eşzamanlı menisküs ve kıkırdak yaralanması da görülmektedir.

Ön Çapraz Bağ Cerrahisi günümüzde artroskopik yöntemlerle yapılıyor. Peki Minimal İnvaziv Artrokopik Ön Çapraz Bağ Cerrahisine neden ihtiyaç var?

Ön çapraz bağ cerrahisinde temel amaç hastanın günlük hayatına ve spor yaşamına en erken sürede dönebilmesini sağlamaktır. Ön çapraz bağ cerrahisi sonrasında erken dönemde görülen ağrı şikayetleri, rehabilitasyon sürecini zorlaştırmakta ve hastanın iyileşme sürecini uzatmaktadır. Klasik artroskopik teknik sonrasında ağrının en sık nedenlerinden biri tibia (kaval) kemiği üzerinde açılan tüneldir. Diğer bir ağrı nedeni ise greft bölgesi ağrısıdır. Greft ön çapraz bağ yerine koymak amacıyla yine hastadan alınan tendonlara denir.

Görüldüğü gibi günümüzde kullanılan klasik artroskopik yöntemlerin bir takım handikapları vardır. Öte yandan modern tıpta hasta için maksimum konforu sağlayan yeni yöntemlerin arayışı aralıksız sürdürülmektedir. Minimal İnvaziv Artroskopik Ön Çapraz Bağ Cerrahisi de hasta konforu açısından çıtayı bir, hatta iki seviye yükselten yeni bir yöntemdir.

Minimal İnvaziv Cerrahi ne demek?

Tanım olarak Minimal iinvaziv ccerrahi hastaya en az zarar vererek tamamlanabilen cerrahi işlemlerin genel adıdır. Burada hastaya zarardan kasıt şudur. Cerrahi sırasında tamir ve tedavi edilmesi gereken dokuya ulaşmak için sağlam dokuda da bir takım işlemler (diseksiyon ) yapmak durumundayız. Minimal invaziv cerrahi bu işlemleri en aza indiren cerrahi yöntemidir. Minimal invaziv cerrahi diğer bir deyişle Doku Dostu Bir Girişimdir.

Minimal invaziv ön çapraz bağ cerrahisinde de tibia (kaval) kemiğine minimum hasar verilerek işlem tamamlanabildiği için hastalar cerrahi sonrası dönemde daha konforlu olmaktadır. Son yayınlanan çalışmalar gösterdi ki bu yöntemle hastaların ameliyat sonrası ağrısı diğer yöntemlere göre belirgin bir şekilde daha düşüktür.

Biraz teknikten bahseder misiniz?

Klasik artroskopik teknikte hastadan çoğu zaman iki adet tendon alınır. Sonrasında Femur ( uyluk) ve tibia (kaval) kemiklerinden açılan birer tünelden bu bahsedilen iki tendon geçirilir ve uykun gerginlikte tespit edilir. Yani hem femur hem de tibia kemiğinde tam bir tünel açmak gerekir. Öte yandan Minimal İnvaziv Artroskopik Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde özel bir tendon hazırlığı yapıldığından çoğu zaman tek tendon yeterli olmakta. Bu bizim için bir avantaj.

Yine bu yöntemde özel bir cihaz yardımıyla eklem içinden girilerek tibia (kaval) kemiği üzerinde tam bir tünel açılmadan tendon için bir yuva oluşturulmakta. Dolayısıyla tibia kemiğinde tam bir delik açılmadan işlem sonlandırılabilmektedir. Bu da erken dönemde hastanın ağrısında bir azalma sağlamakta ve rehabilitasyon sırasında hasta konforunda ciddi bir artış sağlamakta.

Tekniğin başka kullanım alanları da var mı?

Bu yöntemin diğer bir avantajı; gelişme çağındaki sporculardaki ön çapraz bağ yaralanmalarında kullanılabilmesidir. Gelişme çağındaki hastalarda ön çapraz bağ yaralanması tedavisi sırasında büyüme çekirdeğine hasar vermemek önemlidir. Çünkü büyüme çekirdeğinde oluşabilecek herhangi bir hasar hastada büyüme kusuru gibi kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu amaçla birtakım teknikler tarif edilmiş olsa da bu yöntemlerin hepsinin birtakım dezavantajları vardır. Bahsedilen minimal invaziv ön çapraz bağ cerrahisi yöntemi bu yaş gurubunda büyüme çekirdeğine zarar vermeksizin kullanılabilen güvenli bir yöntemdir.

Özetle; Minimal İnvaziv Ön Çapraz Bağ Ameliyatları:

• Kemik dokusuna en az hasar veren ön çapraz bağ cerrahisi yöntemidir.

• Bu sayede ameliyat sonrası rehabilitasyon erken dönemde konforlu ve ağrısız yapılabilir

• Profesyonel sporcularda ağrısız bir rehabilitasyon süreci sayesinde daha erken bir spora dönüş sağlanabilmektedir.

• Yine bu yöntem sayesinde gelişme çağındaki sporculardaki ön çapraz bağ yaralanmalarında büyüme çekirdeğine hasar vermeksizin güvenli bir ön çapraz bağ cerrahisi yapmak mümkündür.​​